Miten keksiä parempia uusia ideoita?

Koko ajan pitää keksiä uutta. Uusia tuotteita, uusia tapoja markkinoida niitä, uusia tapoja palkita työntekijöitä, mitata työtä, uusi ohjelma pikkujouluihin ja kesäjuhliin.  Maailma muuttuu sellaista vauhtia että vanha ei toimi. Uuden keksiminen korostuu kaikessa työssä ja uusi vaatii luovuutta. Yhtäkkiä luovuuden johtamisesta tulee ydinosaamista kaikille johtajille. Miten tässä näin kävi? 

Luovan työn johtaminen on oma taiteenlajinsa, joka on tarkkaa kuin nuorallatanssi. Luova mieli tarvitsee riittävän määrän omistautumista, intohimoa ja vapautta mutta myös tarpeeksi analyyttisyyttä, objektiivisuutta ja rajoja. On tärkeää että luovan työn tekijä kokee työnsä merkitykselliseksi mutta liian iso annos omistautumista aiheuttaa ongelmia; työtä aletaan tehdä minällä ja työntekijä alkaa määrittää omaa identiteettiään työn kautta. Työstä tulee minä. Esimerkiksi elokuvasta voi tulla vain ohjaajan teos, ja koko prosessia ohjaa yksilön raivoava ego. Sama voi tapahtua kooderille, copywriterille tai lakimiehelle. Ego myrskyää usein työyhteisön ja kaikkien ihmissuhteiden yli kuin millään muulla ei olisi merkitystä. Analyyttinen, liiketoimintalähtöinen dialogi on haastavaa, kun työ on identiteettikysymys. 

Murtuza Ali Lakhani ja Michelle Marquard tutkivat viiden vuoden ajan (2008-2012) yli kahtasataa osallistujaa ja kirjoittivat artikkelin Mastering the Innovation Paradox: The Five Unexpected Qualities of Innovation Leaders. Tutkijat pystyivät todistamaan että tapa, jolla yritystä johdetaan vaikuttaa merkittävästi sen tuottamien innovaatioiden laatuun. Tietotyöläiset tunnetusti rakastavat vapauttaan. Se ei kuitenkaan tarkoita että innovaatiot syntyisivät parhaiten ilman johtajuutta, yksin pimeissä takahuoneissa. Päinvastoin. 

Murtuza Ali Lakhani and Michelle Marquard tekivät tutkimuksensa viidessä erilaisessa jenkkifirmassa. Johtamistapoja havainnoivat työntekijät, keskijohto ja ylin johto. Tutkimuksessa puitiin sekä niitä johtamisen metodeja jotka tuntuivat tuottavan innovatiivisia tuloksia, sekä niitä, jotka eivät toimineet. Jokainen osallistuja arvioi itseään. Lisäksi häntä arvioivat alaiset, esimiehet sekä kollegat. Tutkimuksessa todetaan, että vaikka T&K investoinnit, liiketoimintastrategia ja oikeiden talenttien palkkaus on tärkeää, enemmän kuin kaksi-kolmasosaa yrityksen kyvystä innovoida syntyy hyvin pienin kustannuksin. Tutkimuksessa löytyi yhtäläisyyksiä niiden johtajien toiminnassa, jotka tuottivat loistavia innovatiivisia tuloksia.

Innovaatiojohtaminen ei maksa mitään
Kaksikolmasosaa yrityksen kyvystä innovoida syntyy hyvin pienin kustannuksin. Kuva: Midjourney


1. Laaja luottamuksen rinki, jonne mahtuu erilaisuutta

 

Luovan työn parissa lähdetään helposti kasaamaan johtajan ympärille haaleiden myötäilijöiden pientä rinkiä. Luottamus rajoittuu muutaman hengen harmoniseen sisäpiiriin. Innovaatiojohtajien luottamuksen rinki on laaja ja leviää sen ulkopuolelle, joka monelle vaikuttaa ilmeiseltä. Rinkiin mahtuu myös maailmaa eri näkökulmasta katsovia ihmisiä, erikoisia tyyppejä ja niitä, jotka ovat eri mieltä. Applen toimari Tim Cook palkkasi muotoilijoita, muotisuunnittelijoita, lääkäreitä ja personal trainereita teknikkojen ja insinöörien seuraksi. Johtaminen on dialogin ja vuorovaikutussuhteiden johtamista.  Ilman luottamukseen perustuvaa kommunikaatiota erimielisyydet, jotka voisivat  jalostaa ideasta innovaation, muuttuvat energiaa syöväksi eripuraksi. 

2. Kärsimätön uteliaisuus

 

Tuloksellisia innovaatiojohtajia yhdistää kyky tutkia maailmaa, kyky kuvitella mahdollisuuksia ja assosioida näennäisesti irrallisia ideoita ja arvoja yhteen. He pystyvät muodostamaan abstrakteista asioista kommunikoitavissa olevia visioita, jotka houkuttelevat muita. Uteliaat johtajat skannaavat, lukevat ja imevät itseensä tietoa ympäristöstä: ottavat aikaa pohdiskeluun ja ennen kaikkea kysyvät kysymyksiä. Uuden ymmärryksen hankkiminen tilanteesta kuin tilanteesta on heille automaatio, jotta he voisivat ymmärtää kokonaistilanteen ja priorisoida pitkän aikavälin tavoitteet lyhytnäköisten ratkaisujen tieltä.

3. #nofilter

 

Menestyvät innovaatiojohtajat soveltavat itseensä samoja metodeja kuin maailman ymmärtämiseen. He pyrkivät näkemään itsensä objektiivisesti ja ovat innokaita kuulemaan, kuinka muut kokevat heidät. Heillä on kyky nähdä maailmaa toisen asemasta ja säilyttää empatia hankalissakin tilanteissa. Empatia auttaa myös luottamuksen rakentamisessa työyhteisöön ja on yksi milleniaalien tärkeimmistä arvoista. Tutkimuksen mukaan johtajan kyky havainnoida itseään objektiivisesti on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Johtajien ei tarvitse ainoastaan ymmärtää omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan vaan lisäksi osata ympäröidä itsensä ihmisillä, jotka täydentävät heidän taitojaan.

Se hetki kun innovaatiojohtaja ymmärtää ettei voi osata yksin kaikkea. Kuva: Midjourney


4. Tietoa ja luovaa hulluutta sopivassa suhteessa

 

Innovaatioon tarvitaan dataa, analyysia ja objektiivista kylmähermoista arviointia. Lisäksi tarvitaan sekopäisiä ideoita, typeriä kysymyksiä ja ajatuksia laatikosta ja sen ulkopuolelta. Tieto ja luovuus ovat yin ja yang, toinen on tarpeeton ilman toista. Innovaatiojohtajat eivät ainoastaan tunnista näiden vastavoimien tarpeellisuutta vaan osaavat lukea ja ohjata tiimiään tämän prosessin aikana, joka kulkee aaltoliikkeenä. Välillä tarvitaan alitajunnan äänetöntä intuitiivista näkemyksellisyyttä. Kun luovuuden syöverit eivät anna selkeitä vastauksia, innovaatiojohtaja navigoi tiiminsä myrskystä tietopohjaiseen mitattavaan, mallinnettavaan, tasapainoiseen ja rationaaliseen satamaan. 

5. Kohtaamisia monella tasolla

 

Menestyvät innovaatiojohtajat kohtaavat tiiminsä monella eri tasolla. He ovat vilpittömiä ja hyväntahtoisia ja keskusteluissa läsnä. He näyttävät esimerkkiä organisaatiossa, kuinka kommunikoida huomioimatta ikää, sukupuolta, hierarkiaa, kulttuurista taustaa tai seksuaalista suuntausta.  He kuuntelevat, informoivat, suostuttelevat ja jakavat ideoita. He osaavat sanallistaa ja vahvistaa yhteisiä intentioita ja viestiä yhteisössä ymmärrettävästi abstrakteja monimutkaisiakin asioita. 

Lakhanin and Marquardin havainnot tuntuvat intuitiivisesti järkeenkäyvältä vaikka innovaatiojohtaja vaikuttaa supersankarilta. Ehkä näitä lähes ylimaallisia ominaisuuksia ei kukaan pysty toteuttamaan joka päivä mutta jokainen onnistuminen vie kohti uusia innovaatioita.

Media Minds

Say Hello!

Hanna Vuorinen
+358 46 8101899
hanna@mediaminds.fi