Boomerit vs. Milleniaalit – Tohtori Kornelsenin oivalluksien sukupolvien välisten konfliktien johtamisesta

Boomerit vs Milleniaalit

Milleniaalien suhde vanhempiin kollegoihin on erilainen kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Lähes kaikki maailman tieto on milleniaalien saatavilla, joten he eivät tarvitse edellistä sukupolvea urallaan samalla tavalla kuin aikaisemmin yritysmaailmassa tarvittiin. Hierarkiattomuus otetaan itsestäänselvänä ja milleniaalin mielestä yrityksen sisällä kuka tahansa voi puhua mitä tahansa kenelle tahansa, niin kauan kun nyt kaikki tehdään töitä kuitenkin saman tavoitteen saavuttamiseksi.